Saturday, October 18, 2014

चारोळी - ७

कधीतरी दिसते ती
पैलतीरी नदीकाठी
खुळं काळीज फिरत मग
जुन्या आठवणी शोधण्यासाठी

No comments:

Post a Comment