Showing posts with label Facebook Timeline. Show all posts
Showing posts with label Facebook Timeline. Show all posts

Monday, January 6, 2014

|| सत्यवचन ||

योग्य तो वकत पाहावा | तेव्हाची उठाव हाणावा ||
सोडूनी मोहाचे पाश | व्यवहार आपला जाणावा ||

मनी नसावी कसची चिंता | समयी आळवावे भगवंता ||
आपण आपुले कर्म करावे | बाकी भाड में जाये जनता ||


Marathi, calligraphy, old, sant, aakashpatil, mimarathiap
|| सत्यवचन ||

Wednesday, December 4, 2013

Saturday, November 2, 2013

Sunday, October 20, 2013

mimarathiap, aakash patil, 3d.patilaakash, nareadi,
राग काढायचं एकमेव साधन #TV_Remote

Friday, August 30, 2013

facebook cover, mimarathiap, aakash patil, narewadi, 3d.patilaakash
शब्दाविना बोलणारा, स्पर्शातूनी भेटणारा,
मुका गोड अनुराग तू..♥♥♥